Nieuws
Nieuws
De laatste ontwikkelingen

Nieuws

Westra gestart met zomeronderhoud watergangen

In rayon 4b in het werkgebied Franeker, Berlikum en Marsum zijn we begonnen met het zomeronderhoud watergangen. Dit in opdracht van Wetterskip Fryslân.

Wetterskip Fryslân zorgt met behulp van diverse controles en maatregelen dat het water in de sloten in Fryslân op het juiste peil blijft. Voor een goede aan- en afvoer van het water is het daarom erg belangrijk dat sloten goed worden onderhouden. 

Op deze kaart kunt u zien aan welke zijde van de sloot of watergang de hekkelspecie komt te liggen als gevolg van het zomeronderhoud. Ook ziet u welk type onderhoud er wordt uitgevoerd.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Ype Tiemersma op het hoofdkantoor in Franeker
0517 39 22 55 | planning@westra.nlOnze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA