Nieuws
Nieuws
De laatste ontwikkelingen

Nieuws

Campagne 'Modder op de weg' gestart

Wethouder Bekkema van gemeente Franekeradeel heeft samen met wethouder Pen van Menameradiel en wethouder Haarsma van gemeente Het Bildt vandaag tijdens de Agrarische Dagen in Franeker het startschot gegeven voor de campagne ‘Modder op de weg’.

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) heeft deze campagne ontwikkeld met als doel weggebruikers bewust te maken van de gevaren van modder op de weg. Tevens wijst het agrariërs op hun verantwoordelijkheden omtrent het opruimen van de modder.

Het is weer oogsttijd en dat betekent dat er meer landbouwverkeer op de weg is. Loonwerkers, landbouwers en transporteurs vervoeren de oogst via de weg en daardoor ligt er meer modder op de weg dan anders. Vooral in combinatie met natte weersomstandigheden kan dit gladde wegen en dus gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA