Gewasbescherming
Gewasbescherming

Gewasbescherming

U wilt uw gewassen goed beschermen: doelgericht én efficiënt.

Onze ervaren gewasbeschermingsspecialist kijkt samen met adviseurs en de klant wat de geschikte aanpak is. Daarna volgt gedetailleerd advies over de juiste werkwijze, zodat het beste resultaat wordt behaald. Onze uitvalsbasis voor gewasbescherming is Arum. De middelen en het materieel staat daar opgeslagen. Met twee AgriFac Condor V spuitmachines is er veel capaciteit.

Kunstmest spuiten

Het spuiten van vloeibare kunstmest behoort ook tot de mogelijkheden. De verdeling, dosering en het afwerken van kanten en kopakkers is exact uit te voeren. 

  • Grote werkbreedte in combinatie met goede verdeling.
  • Snelle werking via bladopname.
  • Kan gecombineerd worden gespoten met bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.
  • Sommige gewasbeschermingsmiddelen werken hierdoor beter.

Gewasbeschermingsmonitor veehouderij

Vanaf februari 2015 is het voor iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen gebruikt verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor. De monitor vervangt de Gewasbeschermingsplannen.

De monitor is in de plaats gekomen van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden.

Binnen 2 maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond. Met de gewasbeschermingsmonitor houden telers onder meer bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook administreren zij hun vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Keuringsrapporten

Downloads

Bewijs van vakbekwaamheid

Onze specialisten zijn in het bezit van het bewijs van vakbekwaamheid. In verband met privacy kunt u dit bewijs per mail of via ons contactformulier bij ons opvragen.Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA